Cases

Flextech beregner indkøbspriser.

Kunden indkøber konsulentydelser i flere lande og behøver gennemsnits priser for lande og produkttyper for at sikre korrekt tilbudtgivning.

Flextech leverede: 

 • Struktur og analyse af indkøbsdata.
 • Beregning af gns prisindex landespecifikt.
 • Beregning af gns prisindex for alle produkttyper.

Kundens resultat :  

 • Overblik med prisindexgrafer afhængig af mængde, varegruppe og land.
 • Indkøbspris for varegruppe og land kan direkte aflæses af graf.
 • Sikker og hurtig tilbudsgivning med korrekt prisansættelse.
 • Priser kan gives af alle medarbejdere.
 • Forventet tidsbesparelse 5-10% i tilbudsfase.
 

 

Flextech automatiserer dannelse af varedeklaration.

Kunden skulle bruge automatisering af angivelse af ingredienser og dannelse af varedeklaration. Kunden havde tidligere beregnet varedeklarationen manuelt for hver ny opskrift.

Flextech leverede:

 • Liste for indtastning af ingredienser og liste for indtastning af opskrifter.

 Kundens resultat:

 • Ingredienser indtastes kun 1 gang.
 • Opskrifter der ligner hinanden kan kopieres.
 • Forventet besparelse i tid 60%.
 

 

Flextech fandt 40% tidsbesparelse

Kunden overvåger status på leverance og montage af reservedele.

Flextech leverede: 

 • Automatisk sortering og datoafhængig markering - dagens vigtigste ordrer fremhæves.
 • Søgerutiner for lokalitet, kunde, ordretype eller projekt.
 • Automatisk markering af de næste ordre til levering - opfølgning på leverandører.
 • Grafiske oversigter for statusoverblik.
 • Flexible grafer med valg af sortering.

Kundens resultat :  

 • Mere overskuelighed for medarbejdere, da nem fokus på vigtige ordrer. 
 • Fejlminimering og mindre stress omkring opgaven.
 • Opfølgning på leverandører gav bedre leverancesikkerhed.
 • Større overblik og færre spørgsmål via grafiske status oversigter.
 • Total besparelse på ca 40% af opgavetiden.
 

 

Flextech laver system til booking af lagerplads.

Kunden har brug for overblik og effektiv håndtering af lagerbooking. Løsningen kan bruges for lagerlokationer med interne/eksterne kunder heriblandt lagerhoteller og lagerboxudlejning.

Flextech leverede:

 • Skema for indtastning af booking informationer.
 • Summering af ledig plads og betalinger.

 Kundens resultat:

 • Filtrering f.eks. ledige pladser/rum.
 • Automatisk visning af ledig plads.
 • Overblik over belastning.
 • Filterfunktion til visning af manglende betalinger.
 

 

Flextech automatiserer statusrapportering

Kunden trækker ugentligt manuelt tal ud for måling af opgavefremgang.

Flextech leverede: 

 • Automatisk udtræk af data.
 • Automatisk summering af opgaver og status. 

Kundens resultat: 

 • Eliminering af fejlrisiko
 • Automatisk markering af de næste opgaver.
 • Forventet årlig besparelse 25 timer.
 

 

Flextech afstemmer regnskab

Kunden behøver regnskabsvalidering mellem datterselskaber.

Flextech leverede: 

 • Opsætning af debit/kredit skema.
 • Automatisk validering af alle debit/kredit mellem afdelinger.

Kundens resultat: 

 • Automatisk farvemarkering for korrekt afstemte værdier.
 • Nem indtastning og overblik over fremgang.
 • Sikkerhed for at alle afdelinger er afstemte.
 • Forventet årlig besparelse 40 timer.
 

 

Flextech laver komplet økonomisk analyse.

Kunden havde allerede fuldt styr på sine tal - Flextech leverede grafisk præsentation af alle relevante tal. Kunden fik værktøj til komplet analyse af firmaets tal og bruger i dag løsningen til løbende opfølgning og præsentation til ledelsen.

Flextech leverede: 

 • Komplet analyse af
  • Projekttimer
  • Produktionstimer
  • Fravær/sygdom
  • Omsætning
 • Opsætning af grafer for analyse.
 • Opsætning og forberedelse for varierende antal data.
 • Kompatibel løsning ved ændring af regnskabssystem.

Kundens resultat: 

 • Komplet grafisk overblik med estimat for aktuel måned.
 • Mulighed for løbende overvågning  og hurtig reaktion på tal.
 • Automatisk opdatering af grafisk præsentation ved opdatering af data.
 • Reduceret tidsforbrug ved behandling af data.
 • Præsentation og analyseværktøj for ledelsen.
 • Forventet årlig besparelse 50 timer.
 

 

Flextech med i outsourcing til Indien.

Kunden sender tegneopgaver til Indien.

Flextech leverede: 

 • Opbygning af proces for sagshåndtering. 
 • Oplæring i sagshåndtering.
 • Afklaring af kulturmæssige forskelle.
 • Opfølgning og support.

Kundens resultat: 

 • Afklaring af process. 
 • Kvalitetssikring af process. 
 • Forbedret kommunikation til Indien.
 

 

Flextech får styr på ressourcerne

Kunden behøver booking system til medarbejdervagtplan.

Flextech leverede: 

 • Opsætning af booking ark.
 • Visning af booket ressourcer.
 • Bookingoversigt for uge og måned.
 • Medarbejder opdeling afhængig af kompetencer.

Kundens resultat: 

 • Advarselsmeddelelse ved for få booket ressourcer.
 • Overblik for ledelse og den enkelte medarbejder.
 • Løbende automatisk kontrol af korrekt booking af medarbejdere.
 • Kun medarbejdere med de rigtige kompetencer kan bookes.
 • Tidsbesparelse.
 

 

Flextech rydder op i 5000 varenumre.

Kunden har brug for opdateret dokumentation for relevante varer.

Flextech leverede: 

 • Analyse af opgaveomfang.
 • Analyse af relevans for varer.
 • Opsamling og analyse af viden for alle relevante varer.
 • Opbygning af sorteringsmuligheder.
 • Fastlæggelse af dataindhold for varedatabase.
 • Definering af arbejdsprocess i samarbejde med kunde.
 • Medvirkende i proces for opdatering af dokumentation.
 • Definering af interface for sikring af kvalitet.
 • Opbygning af system og kvalitetssikring ved igangsætning af opgaver.

Kundens resultat:

 • Reduktion af opgave omfang ved analyse af relevans.
 • Komplet system til kvalitetsikring og opdatering af dokumentation.
 • Sorteringsmulighed for relevans, varetype og hvor vare bruges. 
 • Opdatering af dokumentation med fokus på relevante varer.
 • Kunden får system i alle relevante varer.
 • Kunden sparer tid ved begrænsning af henvendelser ang varer.
 • Alle relevante varer kan findes i database.