Arbejdsmetoder, principper og mål for Flextech Consult

Arbejdsmetoder  - Vi arbejder efter en metode som vi kalder ASK; 
  Analyse               - Vi analyserer projektet for problemstillinger. 
  Struktur               - Vi designer en struktureret løsning til projektet. 
  Kommunikation    - Vi indfører løsning og kommunikerer ud til medarbejdere.
             
Principper - Vores princip er, at vores løsninger og projekter skal være gennemarbejdet og af høj kvalitet. Vi laver gerne forslag til ændringer, beskriver arbejdsflow og indarbejder processen hos kunden. Vores kunder skal kunne forvente at tingene er i orden.
 

Mål - Vi skaber et struktureret overblik og inputgrundlag for kundens ændringsbeslutninger. Vi skaber økonomisk gevinst i form at nyudvikling, optimering, meromsætning eller besparelser.

--- Vi brænder for at lave gode resultater ---
--- Vi kan godt lide tekniske problemstillinger. ---
--- Vi har en logisk og analytisk tilgang til projekter. ---