CASES FRA Flextech

Flextech beregner indkøbspriser.

Kunden indkøber konsulentydelser i flere lande og behøver gennemsnits priser for lande o ...

Flextech automatiserer dannelse af varedeklaration

Kunden skulle bruge automatisering af angivelse af ingredienser og dannelse af  ...

Flextech fandt 40% tidsbesparelse

Kunden overvåger status på leverance og montage af reservedele. Flextech leverede: ...

Download PRODUKTARK

Struktur og oprydning - Lean - kundens skjulte gevinster

Print

Oprydning, struktur og veldefinerede processor - vigtigt for en effektiv arbejdsgang.

Flextech har været med i flere optimeringsprojekter, hvor nye processer skulle defineres og indføres i praksis. Flextech har derfor god erfaring med at gennemanalysere et behov og herudfra skabe de nødvendige nye strukturer og arbejdsgange.

Mange kunder har travlt med daglig drift og får ikke lavet den løbende vurdering af mulige forbedringer. Flextech hjælper med at vurdere mulige forbedringer. Nogle kalder det Lean, vi kalder det også sund fornuft. Vi arbejder for at skabe optimerede processer, reducere antallet af fejl og spare tid. Alt dette kan give kunden en betydelig økonomisk gevinst.

Flextech hjælper med gennemgang af kundens planlægning og processer. Kontakt os for en hurtig gennemgang af forbedringsideer - det viser sig ofte af projektet hurtigt betaler sig tilbage og giver større tilfredshed blandt medarbejderne.

--- Vi arbejder for kundens økonomiske gevinst ---

 

Kontakt
Skræddergyden 39 · 8450 - Hammel · Danmark
Tlf: +45 7022 6650 · Mail: post@flextech.dk